Sve čitulje sa groblja Prijedor - Pašinac

Milojka Jovičić

1948 - 2022

Сахрана: 04.07.2022. 14:00

Rosa Vučkovac

1938 - 2022

Сахрана: 01.07.2022. 13:00

Aleksandar Dukić

1985 - 2022

Сахрана: 27.06.2022. 13:00

Rajko Macura

1953 - 2022

Сахрана: 23.06.2022. 15:00

Miloš Mutić

1938 - 2022

Сахрана: 23.06.2022. 14:00

Dušanka Egić

1944 - 2022

Сахрана: 21.06.2022. 15:00

Stoja Stanić

1929 - 2022

Сахрана: 21.06.2022. 14:00

Milan Davidović

1946 - 2022

Сахрана: 21.06.2022. 13:00

Dragan Škorić

1948 - 2022

Сахрана: 20.06.2022. 14:00

Slobodan Radojčić

1958 - 2022

Сахрана: 20.06.2022. 13:00

Mileva Milosavac

1948 - 2022

Сахрана: 17.06.2022. 13:00

Olga Radović

1936 - 2022

Сахрана: 16.06.2022. 14:00

Sefer Hadžalić

1943 - 2022

Сахрана: 16.06.2022. 13:00

Momčilo Stojnić

1958 - 2022

Сахрана: 16.06.2022. 12:00

Milan Đukić

1955 - 2022

Сахрана: 11.06.2022. 14:00

Radmila Mirić- Plavšić

1972 - 2022

Сахрана: 09.06.2022. 14:00