Sve čitulje sa groblja Prijedor - Pašinac

Miroslav Bagarić

1975 - 2022

Сахрана: 30.11.2022. 13:00

Dušanka Šarić

1940 - 2022

Сахрана: 29.11.2022. 13:00

Dušanka Šarić

1940 - 2022

Сахрана: 29.11.2022. 13:00

Đuka Medić

1939 - 2022

Сахрана: 28.11.2022. 13:00

Dušanka Kenjalo

1958 - 2022

Сахрана: 26.11.2022. 13:00

Petar Mandić

1962 - 2022

Сахрана: 25.11.2022. 13:00

Radosav Zubanović

1935 - 2022

Сахрана: 24.11.2022. 13:00

Jovo Novaković

1956 - 2022

Сахрана: 23.11.2022. 13:00

Željko Žabić

1963 - 2022

Сахрана: 14.11.2022. 15:00

Dušanka Resanović

1949 - 2022

Сахрана: 14.11.2022. 14:00

Boro Savić

1954 - 2022

Сахрана: 14.11.2022. 12:00

Goran Pekija

1958 - 2022

Сахрана: 12.11.2022. 13:00

Željko Munjiza

1974 - 2022

Сахрана: 09.11.2022. 13:00

Nikola Antonić

2004 - 2022

Сахрана: 08.11.2022. 14:00

Stoja Jelčić

1938 - 2022

Сахрана: 07.11.2022. 14:00

Dragica Đukić

1943 - 2022

Сахрана: 07.11.2022. 13:00