Sve čitulje sa groblja Prijedor - Pašinac

Jovo Divjak

1949 - 2024

Сахрана: 12.06.2024. 14:00

Milivoj Panić

1952 - 2024

Сахрана: 12.06.2024. 13:00

Igor Kamšak

1977 - 2024

Сахрана: 06.06.2024. 15:00

Milica Galić

1935 - 2024

Сахрана: 03.06.2024. 14:00

Draginja Senić

1954 - 2024

Сахрана: 31.05.2024. 13:00

Slavko Blagić

1956 - 2024

Сахрана: 30.05.2024. 15:00

Katica Vukoja

1931 - 2024

Сахрана: 30.05.2024. 14:00

Simo Jović

1941 - 2024

Сахрана: 29.05.2024. 14:00

Zoran Vranješ

1980 - 2024

Сахрана: 29.05.2024. 13:00

Dušan Gnjatović

1933 - 2024

Сахрана: 21.05.2024. 14:00

Dragutin Čelica

1928 - 2024

Сахрана: 20.05.2024. 13:00

Milka Drljić

1951 - 2024

Сахрана: 18.05.2024. 14:00

Vesna Lazić

1962 - 2024

Сахрана: 18.05.2024. 13:00

Milorad Banjac

1957 - 2024

Сахрана: 16.05.2024. 13:00

Dana Vujković

1963 - 2024

Сахрана: 14.05.2024. 15:00

Nevenka Šušnica

1939 - 2024

Сахрана: 14.05.2024. 14:00