Sve čitulje sa groblja Prijedor - Pašinac

Muhamed Delić

1955 - 2024

Сахрана: 15.02.2024. 15:00

Ivica Rakonjica

1946 - 2024

Сахрана: 14.02.2024. 14:00

Milka Škorić

? - 2024

Сахрана: 14.02.2024. 13:00

Svetozar Vranješ

1935 - 2024

Сахрана: 13.02.2024. 13:00

Hamdija Blažević

1943 - 2024

Сахрана: 12.02.2024. 15:00

Milka Knežević

1952 - 2024

Сахрана: 12.02.2024. 14:00

Ranko Marjanović

1965 - 2024

Сахрана: 10.02.2024. 14:00

Radojka Sredić

1950 - 2024

Сахрана: 10.02.2024. 13:00

Zorka Kecman

? - 2024

Сахрана: 08.02.2024. 14:00

Nebojša Bobić

1955 - 2024

Сахрана: 07.02.2024. 13:00

Zdravko Miljatović

1947 - 2024

Сахрана: 06.02.2024. 14:00

Branko Papić

1953 - 2024

Сахрана: 06.02.2024. 13:00

Dragica Papović

1940 - 2024

Сахрана: 03.02.2024. 13:00

Mile Ilić

1946 - 2024

Сахрана: 02.02.2024. 14:00

Anka Liščinski

1950 - 2024

Сахрана: 02.02.2024. 13:00

Jela Bursać

1934 - 2024

Сахрана: 01.02.2024. 13:00