Sve čitulje sa groblja Prijedor - Pašinac

Stoja Đurić

1949 - 2024

Сахрана: 04.03.2024. 12:00

Cvijeta Modrić

? - 2024

Сахрана: 02.03.2024. 13:00

Jela Pantoš

1955 - 2024

Сахрана: 29.02.2024. 13:00

Ljubica Babić

1948 - 2024

Сахрана: 28.02.2024. 14:00

Ljubomir Dobrić

1964 - 2024

Сахрана: 28.02.2024. 13:00

Bogdan Šikman

1936 - 2012

Сахрана: 27.02.2024. 15:00

David Jeličić

1967 - 2024

Сахрана: 27.02.2024. 13:00

Dragoljub Popović

1942 - 2024

Сахрана: 26.02.2024. 14:00

Milutin Kesar

1935 - 2024

Сахрана: 26.02.2024. 13:00

Stana Mihić

1948 - 2024

Сахрана: 24.02.2024. 13:00

Krstina Adamović

1944 - 2024

Сахрана: 23.02.2024. 13:00

Dragan Tomić

1952 - 2024

Сахрана: 21.02.2024. 14:00

Dragan Tomić

1952 - 2024

Сахрана: 21.02.2024. 14:00

Dušanka Bajić

1947 - 2024

Сахрана: 21.02.2024. 13:00

Bora Majkić

1947 - 2024

Сахрана: 20.02.2024. 13:00

Simo Rodić

1935 - 2024

Сахрана: 17.02.2024. 14:00