Jelena Knežević

1955 - 2021

Sahrana: 21.10.2021. 15:00

Groblje: Prijedor - Pašinac

Snježana Srdić

1962 - 2021

Sahrana: 21.10.2021. 14:00

Groblje: Prijedor - Rudnička

Rade Aničić

1931 - 2021

Sahrana: 21.10.2021. 13:00

Groblje: Prijedor - Pašinac

Muhiba Trebovac

1942 - 2021

Sahrana: 21.10.2021. 12:00

Groblje: Prijedor - Pašinac

Stoja Kragulj

1938 - 2021

Sahrana: 20.10.2021. 13:00

Groblje: Prijedor - Pašinac

Radmila Hadžalić

1941 - 2021

Sahrana: 19.10.2021. 15:00

Groblje: Prijedor - Rudnička

Soka Škrbić

1937 - 2021

Sahrana: 19.10.2021. 14:00

Groblje: Prijedor - Pašinac

Petra Kos

1956 - 2021

Sahrana: 19.10.2021. 13:00

Groblje: Prijedor - Pašinac

Petar Rivić

1943 - 2021

Sahrana: 18.10.2021. 14:00

Groblje: Prijedor - Pašinac

Biljana Kobas

1957 - 2021

Sahrana: 18.10.2021. 13:00

Groblje: Prijedor - Rudnička