Slavka Despot

1937 - 2024

Сахрана: 22.07.2024. 15:00

Гробље: Prijedor - Pašinac

Jelka Adamović

? - 2024

Сахрана: 22.07.2024. 14:00

Гробље: Prijedor - Pašinac

Mevluda Keranović

1941 - 2024

Сахрана: 22.07.2024. 12:00

Гробље: Prijedor - Pašinac

Radojka Lukić

1928 - 2024

Сахрана: 22.07.2024. 12:00

Гробље: Prijedor - Pašinac

Pava Tošić

1947 - 2024

Сахрана: 19.07.2024. 13:00

Гробље: Prijedor - Rudnička