Milojka Jovičić

1948 - 2022

Сахрана: 04.07.2022. 14:00

Гробље: Prijedor - Pašinac

Svetozar Adamović

1955 - 2022

Сахрана: 04.07.2022. 13:00

Гробље: Prijedor - Rudnička

Rosa Vučkovac

1938 - 2022

Сахрана: 01.07.2022. 13:00

Гробље: Prijedor - Pašinac