Sve čitulje sa groblja Prijedor - Pašinac

Saša Ilić

1971 - 2023

Сахрана: 01.12.2023. 14:00

Milan Berić

1938 - 2023

Сахрана: 01.12.2023. 13:00

Radoslav Mrdalj

1953 - 2023

Сахрана: 30.11.2023. 13:00

Dragomir Stanić

1938 - 2023

Сахрана: 27.11.2023. 13:00

Jovanka Radišić

1932 - 2023

Сахрана: 24.11.2023. 13:00

Kosa Kondić

1939 - 2023

Сахрана: 23.11.2023. 14:00

Milka Marinović

1949 - 2023

Сахрана: 23.11.2023. 13:00

Đehva Karadžić

1944 - 2023

Сахрана: 16.11.2023. 13:00

Slavka Jazić

1947 - 2023

Сахрана: 15.11.2023. 14:00

Vladimir Žigić

1943 - 2023

Сахрана: 15.11.2023. 13:00

Drago Didović

1952 - 2023

Сахрана: 14.11.2023. 14:00

Mladenko Banović

1962 - 2023

Сахрана: 04.11.2023. 15:00

Pavo Amidžić

1939 - 2023

Сахрана: 04.11.2023. 14:00

Jela Medić

1932 - 2023

Сахрана: 04.11.2023. 13:00

Milka Janković

1950 - 2023

Сахрана: 03.11.2023. 13:00

Drago Stegić

1956 - 2023

Сахрана: 02.11.2023. 14:00