Sve čitulje sa groblja Prijedor - Pašinac

Anka Lujić

1947 - 2024

Сахрана: 01.07.2024. 13:00

Milan Grbić

1946 - 2024

Сахрана: 28.06.2024. 13:00

Mirko Grbić

1949 - 2024

Сахрана: 26.06.2024. 13:00

Jerkan Pavić

1950 - 2024

Сахрана: 25.06.2024. 14:00

Božana Jurišić

1962 - 2024

Сахрана: 20.06.2024. 12:00

Dušanka Pilipović

1939 - 2024

Сахрана: 19.06.2024. 13:00

Dušan Mastikosa

1952 - 2024

Сахрана: 18.06.2024. 13:00

Miloš Uzelac

1930 - 2024

Сахрана: 15.06.2024. 13:00

Jovo Divjak

1949 - 2024

Сахрана: 12.06.2024. 14:00

Milivoj Panić

1952 - 2024

Сахрана: 12.06.2024. 13:00

Igor Kamšak

1977 - 2024

Сахрана: 06.06.2024. 15:00

Milica Galić

1935 - 2024

Сахрана: 03.06.2024. 14:00

Draginja Senić

1954 - 2024

Сахрана: 31.05.2024. 13:00

Slavko Blagić

1956 - 2024

Сахрана: 30.05.2024. 15:00

Katica Vukoja

1931 - 2024

Сахрана: 30.05.2024. 14:00

Simo Jović

1941 - 2024

Сахрана: 29.05.2024. 14:00