Sve čitulje sa groblja Prijedor - Pašinac

Mile Pilipović

1951 - 2024

Сахрана: 03.04.2024. 15:00

Stojanka Miličević

1939 - 2024

Сахрана: 03.04.2024. 13:00

Novak Rađan

1939 - 2024

Сахрана: 01.04.2024. 15:00

Vukašin Trivan

1935 - 2024

Сахрана: 01.04.2024. 14:00

Mira Kovačević

1925 - 2024

Сахрана: 01.04.2024. 13:00

Saša Kenjalo

1981 - 2024

Сахрана: 27.03.2024. 14:00

Mladen Ćurguz

1938 - 2024

Сахрана: 27.03.2024. 13:00

Spasoja Aleksić

1958 - 2024

Сахрана: 26.03.2024. 13:00

Mile Miljević

1942 - 2024

Сахрана: 23.03.2024. 14:00

Slavka Dobrijević-Mrđa

1953 - 2024

Сахрана: 15.03.2024. 14:00

Veljko Đukić

1950 - 2024

Сахрана: 14.03.2024. 13:00

Dara Gajanović

1949 - 2024

Сахрана: 11.03.2024. 14:00

Milica Grabež

1962 - 2024

Сахрана: 11.03.2024. 13:00

Mirko Plemić

1957 - 2024

Сахрана: 04.03.2024. 15:00

Rade Plavšić

1976 - 2024

Сахрана: 04.03.2024. 14:00

Nevenka Đurđević

1949 - 2024

Сахрана: 04.03.2024. 13:00