Sve čitulje sa groblja Prijedor - Pašinac

Simo Jović

1941 - 2024

Сахрана: 29.05.2024. 14:00

Zoran Vranješ

1980 - 2024

Сахрана: 29.05.2024. 13:00

Dušan Gnjatović

1933 - 2024

Сахрана: 21.05.2024. 14:00

Dragutin Čelica

1928 - 2024

Сахрана: 20.05.2024. 13:00

Milka Drljić

1951 - 2024

Сахрана: 18.05.2024. 14:00

Vesna Lazić

1962 - 2024

Сахрана: 18.05.2024. 13:00

Milorad Banjac

1957 - 2024

Сахрана: 16.05.2024. 13:00

Dana Vujković

1963 - 2024

Сахрана: 14.05.2024. 15:00

Nevenka Šušnica

1939 - 2024

Сахрана: 14.05.2024. 14:00

Šćepan Dumnić

1937 - 2024

Сахрана: 14.05.2024. 13:00

Trivo Babić

1950 - 2024

Сахрана: 13.05.2024. 14:00

Bosiljka Marjanović

1940 - 2024

Сахрана: 13.05.2024. 13:00

Branko Marčetić

1957 - 2024

Сахрана: 11.05.2024. 15:00

Milan Jakšić

1948 - 2024

Сахрана: 11.05.2024. 13:00

Vida Čorokalo

1947 - 2024

Сахрана: 10.05.2024. 13:00

Petar Marjanović

1953 - 2024

Сахрана: 08.05.2024. 13:00