Sve čitulje sa groblja Prijedor - Rudnička

Dragomir Mitrović

1947 - 2023

Сахрана: 15.05.2023. 13:00

Damjan Kekić

2000 - 2023

Сахрана: 11.05.2023. 14:00

Marta Jovičić

1938 - 2023

Сахрана: 04.05.2023. 13:00

Janko Stojić

1941 - 2023

Сахрана: 30.04.2023. 13:00

Svjetlana Vučenović

1951 - 2023

Сахрана: 17.04.2023. 14:00

Vesna Gavrilović

1955 - 2023

Сахрана: 17.04.2023. 13:00

Veselinka Borovnica

1938 - 2023

Сахрана: 08.04.2023. 13:00

Branko Macura

1955 - 2023

Сахрана: 29.03.2023. 15:00

Ksenija Maleš

1935 - 2023

Сахрана: 18.03.2023. 13:00

Milka Komosar

1941 - 2023

Сахрана: 17.03.2023. 15:00

Sava Marin

1938 - 2023

Сахрана: 09.03.2023. 13:00

Mioljka Njegovanović

1938 - 2023

Сахрана: 08.03.2023. 14:00

Milan Sekulić

1956 - 2023

Сахрана: 06.03.2023. 13:00

Rosanka Vojnović

1937 - 2023

Сахрана: 27.02.2023. 14:00

Nebojša Šobot

1961 - 2023

Сахрана: 22.02.2023. 14:00

Milan Gnjatić

1948 - 2023

Сахрана: 21.02.2023. 13:00