Sve čitulje sa groblja Prijedor - Rudnička

Anemari Radaković

1952 - 2022

Сахрана: 20.10.2022. 14:00

Vera Radočaj

1946 - 2022

Сахрана: 12.10.2022. 13:00

Dragan Lazić

? - 2022

Сахрана: 04.10.2022. 14:00

Milenko Popović

1952 - 2022

Сахрана: 03.10.2022. 14:00

Danica Dabić

1934 - 2022

Сахрана: 17.09.2022. 13:00

Nenad Đermanović

1957 - 2022

Сахрана: 01.09.2022. 13:00

Novak Šiljeg

1929 - 2022

Сахрана: 30.08.2022. 13:00

Milan Đudurović

1938 - 2022

Сахрана: 24.08.2022. 13:00

Mladen Srdić

1958 - 2022

Сахрана: 20.08.2022. 13:00

Natalija Janković

? - 2022

Сахрана: 12.08.2022. 14:00

Miroslavka Stojić

? - 2022

Сахрана: 03.08.2022. 14:00

Borislav Živanov

1939 - 2022

Сахрана: 03.08.2022. 13:00

Ljubica Stanković

1939 - 2022

Сахрана: 30.07.2022. 14:00

Dragica Tenić

1947 - 2022

Сахрана: 30.07.2022. 13:00

Draško Kremić

1965 - 2022

Сахрана: 25.07.2022. 13:00

Svetozar Adamović

1955 - 2022

Сахрана: 04.07.2022. 13:00