Sve čitulje sa groblja Prijedor - Rudnička

Emira Miodrag

1937 - 2023

Сахрана: 08.08.2023. 14:00

Milka Stojnić

1940 - 2023

Сахрана: 12.07.2023. 14:00

Stojan Šašić

1943 - 2023

Сахрана: 11.07.2023. 14:00

Dušanka Srdić

1938 - 2023

Сахрана: 11.07.2023. 12:00

Bogdan Ivković

1950 - 2023

Сахрана: 29.06.2023. 13:00

Slobodan Gajić

1948 - 2023

Сахрана: 27.06.2023. 13:00

Gordana Ećim

1948 - 2023

Сахрана: 21.06.2023. 14:00

Slobodanka Radetić

1960 - 2023

Сахрана: 21.06.2023. 13:00

Zdravka Stupar

1950 - 2023

Сахрана: 20.06.2023. 14:00

Smilja Vejnović

1937 - 2023

Сахрана: 14.06.2023. 14:00

Stana Macura

1935 - 2023

Сахрана: 12.06.2023. 15:00

Ankica Tadić

1933 - 2023

Сахрана: 29.05.2023. 13:00

Dušanka Strojnić

1942 - 2023

Сахрана: 26.05.2023. 13:00

Dragoja Kljajić

1934 - 2023

Сахрана: 22.05.2023. 14:00

Dujo Milanko

1958 - 2023

Сахрана: 18.05.2023. 14:00

Draginja Dragosavljević

1929 - 2023

Сахрана: 18.05.2023. 13:00