Sve čitulje sa groblja Prijedor - Rudnička

Drago Kusonjić

1960 - 2023

Сахрана: 02.10.2023. 13:00

Smilja Adamović

1947 - 2023

Сахрана: 25.09.2023. 14:00

Đuka Radaković

1929 - 2023

Сахрана: 22.09.2023. 13:00

Gina Kragulj-Matijaš

1951 - 2023

Сахрана: 16.09.2023. 13:00

Vaso Adamović

1948 - 1979

Сахрана: 14.09.2023. 12:00

Drago Panić

1946 - 2023

Сахрана: 13.09.2023. 13:00

Mileva Kantar

1932 - 2023

Сахрана: 12.09.2023. 15:00

Miloš Panić

1953 - 2023

Сахрана: 12.09.2023. 13:00

Saša Trkulja

1969 - 2023

Сахрана: 08.09.2023. 13:00

Radenko Srdić

1952 - 2023

Сахрана: 07.09.2023. 14:00

Petar Marjanović

1934 - 2023

Сахрана: 05.09.2023. 14:00

Marija Ličanin

1942 - 2023

Сахрана: 05.09.2023. 13:00

Manojlo Marčetić

1950 - 2023

Сахрана: 29.08.2023. 14:00

Vuka Đorđević

1938 - 2023

Сахрана: 15.08.2023. 13:00

Larisa Egić

1973 - 2023

Сахрана: 14.08.2023. 13:00

Biljana Milašinović

1961 - 2023

Сахрана: 12.08.2023. 13:00