Sve čitulje sa groblja Prijedor - Rudnička

Miloš Simić

1931 - 2021

Сахрана: 22.12.2021. 15:00

Staka Sekulić

1953 - 2021

Сахрана: 21.12.2021. 13:00

Božidar Bajić

? - 2021

Сахрана: 15.12.2021. 13:00

Rade Marjanović

1970 - 2022

Сахрана: 14.12.2021. 13:00

Pero Puzavac

1931 - 2021

Сахрана: 26.11.2021. 13:00

Dražen Divjak

1960 - 2021

Сахрана: 25.11.2021. 14:00

Ilija Mirković

1936 - 2021

Сахрана: 23.11.2021. 13:00

Nikola Mijatović

? - 2021

Сахрана: 22.11.2021. 14:00

Anka Puzavac

1931 - 2021

Сахрана: 22.11.2021. 13:00

Smilja Knežević

? - 2021

Сахрана: 20.11.2021. 13:00

Ana Slijepac

1938 - 2021

Сахрана: 17.11.2021. 15:00

Bogdanka Reljić

1948 - 2021

Сахрана: 16.11.2021. 13:00

Golub Anđelković

1937 - 2021

Сахрана: 15.11.2021. 16:00

Vera Guslov

1942 - 2021

Сахрана: 15.11.2021. 15:00

Danica Đermanović

1930 - 2021

Сахрана: 15.11.2021. 13:00

Joka Lutrov

? - 2021

Сахрана: 13.11.2021. 14:00