Sve čitulje sa groblja Prijedor - Rudnička

Draško Kremić

1965 - 2022

Сахрана: 25.07.2022. 13:00

Svetozar Adamović

1955 - 2022

Сахрана: 04.07.2022. 13:00

Draško Stojanović

1964 - 2022

Сахрана: 14.06.2022. 13:00

Gordana Jurić

1955 - 2022

Сахрана: 25.05.2022. 14:00

Nada Markovski

1950 - 2022

Сахрана: 17.05.2022. 13:00

Dušanka Anđelić

1933 - 2022

Сахрана: 10.05.2022. 13:00

Smilja Bušić

1938 - 2022

Сахрана: 07.05.2022. 13:00

Zdenka Arežina

1934 - 2022

Сахрана: 04.05.2022. 14:00

Milorad Radaković

1957 - 2022

Сахрана: 29.04.2022. 15:00

Milica Račetović

? - 2022

Сахрана: 27.04.2022. 15:00

Ruža Marjanović

? - 2022

Сахрана: 19.04.2022. 13:00

Milan Grubić

1938 - 2022

Сахрана: 18.04.2022. 14:00

Rade Kotur

1928 - 2022

Сахрана: 14.04.2022. 13:00

Rade Pilipović

1938 - 2022

Сахрана: 29.03.2022. 13:00

Slavko Glamočanin

1948 - 2022

Сахрана: 28.03.2022. 15:00

Radenko Bašić

1970 - 2022

Сахрана: 23.03.2022. 14:00