Sve čitulje sa groblja Prijedor - Rudnička

Terezija Milanović

1936 - 2022

Сахрана: 09.03.2022. 13:00

Mirjana Kobas

1930 - 2022

Сахрана: 08.03.2022. 14:00

Dušan Kesić

1943 - 2022

Сахрана: 24.02.2022. 13:00

Drago Labus

1944 - 2022

Сахрана: 19.02.2022. 13:00

Branislava Penčev

1938 - 2022

Сахрана: 17.02.2022. 13:00

Tomislav Vuković

1935 - 2022

Сахрана: 15.02.2022. 13:00

Milka Čađo

? - 2022

Сахрана: 08.02.2022. 13:00

Nadežda Ostojić

? - 2022

Сахрана: 31.01.2022. 13:00

Mara Šainović

1937 - 2022

Сахрана: 25.01.2022. 13:00

Rajka Đaković

1975 - 2022

Сахрана: 19.01.2022. 13:00

Adnan Žigić

? - 2022

Сахрана: 18.01.2022. 14:00

Drenka Adamović

1939 - 2022

Сахрана: 15.01.2022. 15:00

Mira Mutić

1949 - 2022

Сахрана: 13.01.2022. 13:00

Radojka Topić

1955 - 2022

Сахрана: 08.01.2022. 15:00

Edita Rašić

1965 - 2022

Сахрана: 08.01.2022. 13:00

Boško Maletić

1969 - 2022

Сахрана: 05.01.2022. 13:00