Sve čitulje sa groblja Prijedor - Rudnička

Jovanka Stojanović

? - 2017

Сахрана: 11.10.2017. 12:00

Đuro Kesar

1934 - 2017

Сахрана: 10.10.2017. 14:00

Dušanka Šikman

? - 2017

Сахрана: 10.10.2017. 13:00

Golub Špadić

? - 2017

Сахрана: 23.09.2017. 13:00

Ljiljana Stojanović

1954 - 2017

Сахрана: 16.09.2017. 13:00

Mihajlo Kolar

1957 - 2017

Сахрана: 11.09.2017. 15:00

Draženko Kesar

1975 - 2017

Сахрана: 11.09.2017. 13:00

Milena Starčević

1958 - 2017

Сахрана: 19.08.2017. 14:00

Mileva Topić

1932 - 2017

Сахрана: 19.08.2017. 13:00

Dragoljub Mudrinić

1949 - 2017

Сахрана: 17.08.2017. 14:00

Krstana Adamović

? - 2017

Сахрана: 09.08.2017. 13:00

Ostoja Todoran

1935 - 2017

Сахрана: 01.08.2017. 13:00

Stoja Lakić

1928 - 2017

Сахрана: 21.07.2017. 14:00

Vuka Zečević

1925 - 2017

Сахрана: 18.07.2017. 14:00

Branko Derkuća

1940 - 2017

Сахрана: 18.07.2017. 13:00

Drenka Tomčić

1935 - 2017

Сахрана: 15.07.2017. 14:00