Sve čitulje sa groblja Prijedor - Rudnička

Dušan Miljuš

1940 - 2017

Сахрана: 08.12.2017. 15:00

DRAGOJA GVOZDEN

1965 - 2017

Сахрана: 08.12.2017. 13:00

DRAGICA ČIČIĆ

1958 - 2017

Сахрана: 08.12.2017. 13:00

Nenad Jelača

? - 2017

Сахрана: 16.11.2017. 14:00

Vukan Tubin

1941 - 2017

Сахрана: 10.11.2017. 14:00

Vukašin Jurišić

1963 - 2017

Сахрана: 10.11.2017. 13:00

Radojka Elenkov

1942 - 2017

Сахрана: 09.11.2017. 13:00

Marica Aleksić

1939 - 2017

Сахрана: 08.11.2017. 13:00

Drena Štrkljević

1937 - 2017

Сахрана: 07.11.2017. 13:00

Slavko Pašić

1939 - 2017

Сахрана: 06.11.2017. 15:00

Anto Brkić

1934 - 2017

Сахрана: 06.11.2017. 14:00

Đuja Majkić

1929 - 2017

Сахрана: 06.11.2017. 13:00

Branko Bucalo

1955 - 2017

Сахрана: 04.11.2017. 13:00

Bozana Jesic

1945 - 2017

Сахрана: 01.11.2017. 14:00

Desanka Latinčić

1929 - 2017

Сахрана: 31.10.2017. 13:00

Borka Rujević

1937 - 2017

Сахрана: 18.10.2017. 14:00