Sve čitulje sa groblja Prijedor - Pašinac

Rajka Mišković

1952 - 2014

Сахрана: 01.03.2014. 14:00

Nikola Petrović

1952 - 2014

Сахрана: 01.03.2014. 13:00

Mira Maričić

1930 - 2014

Сахрана: 27.02.2014. 13:00

Simo Despot

1938 - 2014

Сахрана: 22.02.2014. 13:00

Dražen Kirchner

1944 - 2014

Сахрана: 20.02.2014. 14:00

Gojko Gavranović

1946 - 2014

Сахрана: 15.02.2014. 13:00

Milan Đaković

1949 - 2014

Сахрана: 14.02.2014. 13:00

Branko Graonić

1939 - 2014

Сахрана: 13.02.2014. 13:00

Dražen Laćman

1968 - 2014

Сахрана: 12.02.2014. 15:00

Ljiljana Vujinović

1952 - 2014

Сахрана: 10.02.2014. 13:00

Radojka Karanović

1931 - 2014

Сахрана: 06.02.2014. 13:00

Mirko Matijević

1945 - 2014

Сахрана: 05.02.2014. 13:00

Zorka Marčeta

1928 - 2014

Сахрана: 31.01.2014. 13:00

Jelica Gvozdenović

1926 - 2014

Сахрана: 30.01.2014. 13:00

Ilija Knežić

1929 - 2014

Сахрана: 27.01.2014. 13:00

Milica Miljatović

1927 - 2014

Сахрана: 21.01.2014. 13:00