Sve čitulje sa groblja Prijedor - Pašinac

Dušan Dronjak

1932 - 2021

Sahrana: 05.08.2021. 13:00

Gina Matijaš

1938 - 2021

Sahrana: 04.08.2021. 13:00

Janko Brkić

1957 - 2021

Sahrana: 02.08.2021. 14:00

Dara Radojčić

1938 - 2021

Sahrana: 02.08.2021. 13:00

Đorđe Amidžić

1935 - 2021

Sahrana: 31.07.2021. 13:00

Mihajlo Majkić

2009 - 2021

Sahrana: 27.07.2021. 14:00

Radenka Reljić

1947 - 2021

Sahrana: 27.07.2021. 13:00

Marinko Mijić

1965 - 2021

Sahrana: 26.07.2021. 13:00

Željko Tekić

1973 - 2021

Sahrana: 24.07.2021. 13:00

Stana Đurić

1941 - 2021

Sahrana: 22.07.2021. 15:00

Deva Unčanin

1930 - 2021

Sahrana: 21.07.2021. 13:00

Milka Pašalija

1926 - 2021

Sahrana: 20.07.2021. 15:00

Rada Panić

1960 - 2021

Sahrana: 19.07.2021. 14:00

Ilija Despot

1937 - 2021

Sahrana: 19.07.2021. 13:00

Milenko Čolić

1958 - 2021

Sahrana: 15.07.2021. 15:00

Uroš Perišić

1946 - 2021

Sahrana: 15.07.2021. 14:00