Štefan Bačinski

1932 - 2021
O preminulom: Nema podataka
Funeral