Sve čitulje sa groblja Прњавор старо

Marko Lipovac

1941 - 2020

Sahrana: 11.12.2020. 00:20

Nedeljko Kresojević

1941 - 2020

Sahrana: 10.12.2020. 12:00