Sve čitulje sa groblja Prijedor - Rudnička


1953 - 2021
Funeral
Datum: 23.01.2021. 14:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1930 - 2021
Funeral
Datum: 16.01.2021. 14:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1940 - 2021
Funeral
Datum: 16.01.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1955 - 2021
Funeral
Datum: 16.01.2021. 12:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1935 - 2021
Funeral
Datum: 14.01.2021. 14:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
2004 - 2021
Funeral
Datum: 13.01.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1968 - 2021
Funeral
Datum: 12.01.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1933 - 2021
Funeral
Datum: 04.01.2021. 14:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1950 - 2020
Funeral
Datum: 02.01.2021. 14:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1958 - 2020
Funeral
Datum: 31.12.2020. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1951 - 2020
Funeral
Datum: 30.12.2020. 14:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1931 - 2020
Funeral
Datum: 25.12.2020. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
? - 2020
Funeral
Datum: 22.12.2020. 14:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1945 - 2020
Funeral
Datum: 21.12.2020. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička