Sve čitulje sa groblja Prijedor - Rudnička


1935 - 2021
Funeral
Datum: 05.04.2021. 15:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
? - 2021
Funeral
Datum: 02.04.2021. 15:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1938 - 2021
Funeral
Datum: 02.04.2021. 12:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1945 - 2021
Funeral
Datum: 30.03.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1937 - 2021
Funeral
Datum: 22.03.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1937 - 2021
Funeral
Datum: 17.03.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1942 - 2021
Funeral
Datum: 03.03.2021. 14:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1985 - 2021
Funeral
Datum: 02.03.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1932 - 2021
Funeral
Datum: 27.02.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1947 - 2021
Funeral
Datum: 25.02.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1965 - 2021
Funeral
Datum: 18.02.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1938 - 2021
Funeral
Datum: 16.02.2021. 14:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1952 - 2021
Funeral
Datum: 11.02.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
? - 2021
Funeral
Datum: 27.01.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička