Sve čitulje sa groblja Prijedor - Rudnička


1948 - 2021
Funeral
Datum: 11.05.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1950 - 2021
Funeral
Datum: 07.05.2021. 10:30
Groblje: Prijedor - Rudnička
1946 - 2021
Funeral
Datum: 03.05.2021. 14:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1937 - 2021
Funeral
Datum: 17.04.2021. 15:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1944 - 2021
Funeral
Datum: 17.04.2021. 14:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1927 - 2021
Funeral
Datum: 15.04.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1932 - 2021
Funeral
Datum: 14.04.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1953 - 2021
Funeral
Datum: 06.04.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1935 - 2021
Funeral
Datum: 05.04.2021. 15:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
? - 2021
Funeral
Datum: 02.04.2021. 15:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1938 - 2021
Funeral
Datum: 02.04.2021. 12:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1945 - 2021
Funeral
Datum: 30.03.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1937 - 2021
Funeral
Datum: 22.03.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička
1937 - 2021
Funeral
Datum: 17.03.2021. 13:00
Groblje: Prijedor - Rudnička